Història d'Internet


Per començar a introduir-nos en aquest tema, primer volem deixar-vos aquest vídeo extret de Youtube:
El primer document sobre la teoria de commutació de paquets va ser publicat per Kleinrock des del MIT l'any 1961. L'altre pas fonamental va ser fer dialogar als ordinadors entre si.
Un any més tard, el 1962, es va crear la primera descripció documentada sobre les interaccions socials que podrien ser propiciades a través del networking (treball en xarxa) està continguda en una sèrie de memoràndums escrits per Licklider en els quals discuteix sobre el seu concepte de Galactic Network (Xarxa Galàctica) -> El va concebre com una xarxa interconnectada globalment a través de la qual cadascun pogués accedir des de qualsevol lloc a dades i programes. En essència, el concepte era molt semblat a la Internet actual.

L'any 1965, Roberts va connectar un ordinador TX2 a Massachusetts amb un Q-32 a Califòrnia a través d'una línia telefònica commutada de baixa velocitat, creant així la primera (encara que reduïda) xarxa d'ordinadors d'àrea àmplia mai construïda. El resultat de l'experiment va ser la constatació que els ordinadors de temps compartit podien treballar junts correctament, executant programes i recuperant dades a discreció en la màquina remota, però que el sistema telefònic de commutació de circuits era totalment inadequat per a aquesta labor. La convicció de Kleinrock sobre la necessitat de la commutació de paquets va quedar doncs confirmada

L'any següent, el 1966, Roberts desenvolpà el concepte de xaxa d´ordinadors des de l´ARPA i va confeccionar el seu pla per ARPANET.

Roberts juntament amb la comunitat DARPA, refinen l´estructura global amb els sistemes RAND, MIT, NPL augmentada des de 2,4 *Kbps fins a 50 Kbps.
DARPA va llançar un *RFQ per al desenvolupament d'un dels seus components clau: els commutadors de paquets anomenats *interface *message *processors (*IMPs, processadors de missatges d'interfície)

L'any 1969, BBN va instal·lar el primer *IMP en la UCLA i va quedar connectat el primer ordinador host.
El SRI va ser connectat a ARPANET: El primer missatge de host a host va ser enviat.
A final d´any : quatre ordinadors *host van ser connectats cojuntamente a la ARPANET inicial i es va fer realitat una embrionària Internet.

Durant els anys següent es van seguir connectant ordinadors ràpidament a la *ARPANET durant els anys següents i el treball va continuar per completar un protocol *host a *host fins arribar al NCP i per tant desde aquest moment els usuaris de la xraxa van començar a desenvolupar aplicacions : correu elctronic i la World Wide Web.


Informació extreta de: http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html//


Per acabar i tancar aquest apartat d'Història d'Internet us volem mostrar aquest vídeo, una breu síntesi d'algunes de les idees que hem esmentat en aquest mateix apartat.