Què és l'Internet?


Per a respondre a aquesta pregunta hem elaborat un Prezi explicatiu que defineix el concepte d'Internet i en detalla algunes de les seves curiositats.Com hem pogut observar Internet és tot un món. És per això que quanta més informació en tinguem millor sabrem "viatjar" per aquest espai de publicació.
Creiem que és bo tenir diferents punts de vista, o en aquest cas, diferents definicions sobre un mateix concepte, per així poder crear millor la nostra propia defincició d'aquest terme: "Internet"

Segons l'Enciclopèdia Catalana "Internet" és una "Xarxa de xarxes informàtiques, descentralitzada, ampliable indefinidament i d'abast mundial.
Nasqué a partir d'un projecte de comunicacions impulsat el 1966 pel departament de defensa dels Estats Units amb l'objectiu de fer possible la comunicació entre ordinadors, de tal manera que, en l'eventualitat d'un atac massiu (especialment nuclear), la comunicació no pogués ser mai completament desactivada. Per aquest motiu la xarxa és descentralitzada, sense cap node neuràlgic. També amb aquest propòsit, les dades són enviades segmentadament i mai seguint una ruta fixa, sinó en funció de l'estat de la xarxa. El 1973 Arpanet, empresa que desenvolupà el projecte, inicià la connexió entre diverses xarxes que acabà donant lloc a la configuració actual d'internet, el disseny del qual permet una fàcil incorporació de nous ordinadors o noves xarxes, cosa que n'ha afavorit el creixement exponencial. Així, al començament del 1996 els usuaris a tot el món eren uns 30 milions, xifra que es duplica cada any, i que hom calcula en uns 300 milions l'any 2000. La difusió d'internet és un estadi decisiu del que hom anomena societat de la informació, i pel seu abast mundial i el seu caràcter interactiu, descentralitzat i instantani hom l'ha vist com un dels agents amb més potencial d'influència en els hàbits socials en un futur a mitjà termini."

El Diccionari de la Llengua Catalana defineix "Internet" com a "Xarxa informàtica constituïda per un conjunt de xarxes connectades mitjançant uns determinats protocols, descentralitzada, ampliable indefinidament i d´abast mundial".

Totes les definicions són molt semblants (per a no dir que gairebé són iguals) ja que tracten de ser el màxim objectives possible. Per tant, podem afirmar que Internet és un espai de publicació constituït per un conjunt de xarxes que connecten altres xarxes, fet que fa que aquest sigui un espai ampliable indefinidament i d'abast universal.


Finalment us deixem amb un vídeo que tracta sobre la gran revolució que ha comportat Internet.