Internet és un conjunt de xarxes, xarxes d'ordinadors i equips físicament units mitjançant cables que connecten punts de tot el món. Aquests cables es presenten en moltes formes: des de cables de xarxa local (diverses màquines connectades en una oficina o campus) a cables telefònics convencionals, digitals i canals de fibra òptica que formen les "carreteres" principals. Aquesta gegantesca Xarxa es difumina en ocasions perquè les dades poden transmetre's via satèl·lit, o a través de serveis com la telefonia cel·lular, o perquè de vegades no se sap molt bé a on està connectada.

En certa manera, no hi ha molta diferència entre Internet i la xarxa telefònica que tots coneixem, atès que els seus fonaments són semblats. Prou saber que qualsevol cosa a la qual es pugui accedir a través d'algun tipus de "connexió," com un ordinador personal, una base de dades en una universitat, un servei electrònic de pagament (com *CompuServe), un fax o un número de telèfon, poden ser, i de fet formen, part d'Internet.

L'accés als diferents ordinadors i equips que estan connectats a Internet pot ser públic o estar limitat. Una xarxa de caixers automàtics o terminals de banc, per exemple, poden estar integrades en Internet però no ser d'accés públic, encara que formin part teòrica de la Xarxa. L'interessant és que cada vegada més d'aquests recursos estan disponibles a través d'Internet: fax, telèfon, ràdio, televisió, imatges de satèl·lits o càmeres de tràfic són alguns exemples.

Quant a organització, Internet no té en realitat un cap central, ni un únic organisme que la reguli o a la qual demanar-li comptes si funciona malament. Gran part de la infraestructura és pública, dels governs mundials, organismes i universitats. Molts grups de treball treballen perquè funcioni correctament i continuï evolucionant. Una altra gran part d'Internet és privada, i la gestionen empreses de serveis d'Internet (que donen accés) o simplement publiquen continguts. Com a Internet està formada per moltes xarxes independents, que parlen el mateix llenguatge, ni tan sols estan clars els seus límits.

Informació extreta de www.monografias.com