Per a començar a introduir-nos amb el tema, primer us mostrarem un video d'un mestre d'infòrmatica que parla sobre les TIC a les aules:

1. Creus que són necessàries les TIC a les aules de primària?


El mestre explica que considera que són bàsiques i fonamentals, que són una eina del segle XXI i per tant, són eines que hem d'utilitzar.


2. Perceps una millora en el resultat dels alumnes gràcies a les TIC?
Es nota una facilitat per treballar en aquest entorn nou, per gestionar les eines que els hi proporcionen i bastant diferent de la preparació que tenia jo a la seva edat.

3. Creus que en un futur les TIC substituiran els llibres de text? Creus que aquest fet pot ser bo?Actualment, el mestre creu que no que és bastant difícil substituir els llibres de text, que els llibres clàssics seguiràn a les classes però potser dintre d'uns anys aquest fet pugui passar, que desapereixin els llibres clàssics i ja treballarem amb llibres digitals exclusivament.

4. Creus que són competents els mestres en les TIC?Menys del que hauríem de ser perquè realment per tal de gestionar aquest entorn còmodament cal dominar-lo bastant, tot i que cada cop es millora.

5. Digues un avantatge i un inconvenient que tenen per a tu les TIC.L'avantatge és que et permet centralitzar una mica les activitats i el seguiment burocràtic de l'aprenentatge de l'alumne i l'inconvenient és que establim com una mena de mur entre alumnes i mestres que a vegades ens priva de la gestió més personal, de la interacció més personal amb l'alumne.
___

Després d'aquesta petita entrevista que vam realitzar hem decidit explicar-vos en un PowerPoint els usos d'Internet: