Després d'haver realitzat un estudi del què és l'Internet, tant a nivell de publicació individual com compartit, hem anat adquirint mica en mica més coneixements sobre aquest àmbit.
Aquests coneixements adquirits sorgeixen d'un estudi realitzat a partir de diverses fonts de documentació.
No ens agradaria deixar de compartir-los, així que hem modificat una part del que diu el portal de Viquipèdia per tal de poder facilitar els nostres coneixements a tothom qui ho vulgui veure.

El que deia la Viquipèdia abans que nosaltres la modifiquéssim és el següent:

interneet.JPG


h.i_titul.JPG

historiaintrnet.JPG


Nosaltres hem afegit el següent:

A l'apartat de definició d'internet hem afegit les últimes tres línies.
Podeu entrar a la pàgina per veure-ho millor i també per comprovar que hem citat les fonts utilitzades a l'apartat d'enllaços:
Feu clic aqui per veure la pàgina.


internet_modificat.JPG

A l'apartat d'història d'Internet hem afegit la història dels anys 1961, 1962, 1965, 1966, 1968 i 1969 ja que a la pàgina de Viquipèdia, com hem vist anteriorment, la història d'Internet es començava a explicar a partir de l'any 1971. Feu clic aqui per anar a la pàgina de Viquipèdia i poder-ho llegir millor. També, a l'apartat d'enllaços hem citat d'on hem extret la informació per posteriorment nosaltres, realitzar aquest redactat.

h.i_titul.JPG
historia_modificada.JPG

A més a més, i com podreu veure, també hem afegit l'adreça d'aquesta wiki creada per nosaltres a les fonts de documentació de la Viquipèdia. D'aquesta forma tothom qui vulgui hi podrà accedir i obtenir-ne més informació.