Per veure si has assimilat i entès tots els conceptes que t'hem explicat i has vist en la nostra wiki, POSA'T A PROVA!: